Loading...
Dr. Kasım Altıntaş

OZON TERAPİ TARİHÇESİ

1832 yılında ünlü kimyacı ChristianFriedrichSchönbein "Kimyasal Yollarla Ozon Üretimi" (ErzeugungdesOzonzaufchemischemWege) başlıklı kitabını yayınladı. Schönbein başlangıçta ozonun bir nitrojen bileşeni olduğunu zannediyordu. Baron JustusvonLiebig dergisinde (LiebigsAnnalen) ozon hakkında daha kapsamlı bir deneme yayınladı. Ozon kavramı yerine ‘‘ozonize oksijen’’ terimini kullandı. Oksijeni "kimyanın kahramanı" ilan etti. 1857 yılında bir mühendis olan WernervonSimens tarafından geliştirilen ‘‘üstün indüksiyon tüpü’’ sayesinde ilk teknik ozon birimi oluşturuldu. Kleinmann, bu jenaratörle, patojenik tohumlar üzerindeki ilk bakteriyolojik deneyleri ve ozon insüflasyonunu, ozonun insan ve hayvan müköz zarları üzerindeki etkisini test etti.

İlk ozon tüpünün geliştirilmesinden tam yüz yıl sonra JoachimHansler ozon/oksijen karışımının doz ayarlamasını yapacak ilk tıbbi ozon jeneratörünü geliştirerek ozon terapi uygulamalarının ilk adımlarını attı.Bu çok önemli değişikliklere rağmen ‘‘Simens tüpü’’ adını kullanmayı sürdürdüler. Bir Avusturya’lı cerrah olan ErwinPayr 1932’de geçirdiği bir hastalık sırasında diş hekimi E.A. Fisch yardımıyla kendi bedeninde ozon tedavisini denedi.Payr 1935’de 290 sayfalık ‘‘Cerrahide ozon tedavisi’’ (ÜberOzonbehandlung in der Chirurgie) çalışmasını, Berlin’de toplanan 59. Alman Cerrahi Derneği Kongresi’ne (DeutscheGesellschaftfürChirurgie) sundu. Bu sunum bugünkü ozon tedavisinin başlangıcını oluşturdu.

Diş hekimi ve cerrah olan Fisch 1950’de ozonla ilgili geniş bir doktora tez çalışması hazırladı. JoachimHansler ve HansWolff 1950’lerde beraber çalışarak ozonun tıpta kullanımını geliştirdi. Ozonosan adını verdikleri jeneratör ile modern ozon tedavisinin ilk temellerini atmış oldular.

1972’de Tıbbi Ozon Derneği’ni (ArztlicheGesellschaftfürOzontherapie) kurdular. Derneğin amacı ozonla ilgili çalışmaları koordine etmek, araştırmaları desteklemek ve ozon tedavisinin genel olarak kabul görmesini sağlamaktı. 1993’ de Tıbbi Ozon Derneği’nin adı "Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisinde Ozon uygulamaları Tıp Derneği" olarak değiştirildi. Tıbbi ozonun lokal uygulama araştırmalarını başlatanlar A. Wolff, Payr ve Aubourg’dur. Wolff, Birinci Dünya Savaşı yıllarında çürümekte olan yaraları, kemik kırıklarını başarıyla tedavi etmiş, enflamasyonları(phlegmon) ve abseleri iyileştirmiş ve bu sonuçları 1915’de yayınlamıştır.

Bir cerrah ve ozon terapisti olan Payr’de araştırmaları ve eserlerinde bugün bilinen yöntemlerin çoğunundan bahsetmiştir. Aynı yıllarda Fransız hekim Aubourg ‘‘ozon şırıngası’’ ve rektalinsüflasyon yöntemini geliştirmiştir. Bu yöntemde enfeksiyonlu bağırsak hastalıklarında ozonun lokal ve sistemik etkisi beraber kullanılmıştır. Werkmeister ‘‘alt atmosferik ozon gazı uygulaması’’ nı lokal tedavilerde kullandı. Rokitansky diyabetik gangrendetopikal ve sistemik ozon tedavisi üzerine ilk kapsamlı çalışmaları gerçekleştirdi.

1950’lerden sonra ozona dirençli plastik gibi maddelerin gelişmesiyle araştırmalar hız kazandı. Knochrektal ozon insüflasyonu üzerine çalışmalar yaptı. Özellikle Fahmy tarafından, birçok endikasyonda tıbbi ozon temel tedaviye yardımcı olarak kullanımı geliştirildi. Washüttl , Beckley,Freeman ve Rokitansky tam kan ve plazmadaki peroksit oluşumunu ilk olarak inceleyen çalışmaları başlatmıştır.

Bocci ozonun immüno-kompetan hücreleri aktive etmesi üzerine araştırmalar yapmıştır.1979 yılında Dr. G.Freibott ilk kez AİDS’li bir hastayı ozonla tedavi etmiştir. 1990 yılında ozonun biyolojik etkileri üzerine araştırmalar başlatılmıştır. Boci, Peralta ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışmalarda rektalinsüflasyon şeklinde koruma amaçlı kullanılan ozonun hepatikiskemi vakalarında iyileşme sağladığı gösterilmiştir.1999’da yapılan ölümcül peritonit çalışmasında ,%95 olan ölüm oranı %35’e indirilmiştir.

Antibiyotik tedavisi ile beraber ozon uygulaması ölüm oranını %80 hatta %100 oranında azaltmıştır. Bu araştırmalar ozon ve antibiyotiklerin sinerjik etkilerini göstermektedir. Schultz’un 1999’da başlattığı bu çalışmaları, 2001’de Lellenfekte insan alyuvarları üzerinde başarıyla uygulamıştır.

Türkiye’ de ozon tedavisini ilk olarak 1999 yılında Dr. Muammer Velidedeoğlu başlatmıştır.

Bu sitede yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir ticari amaç ve reklam unsuru barındırmaz ve doktor tavsiyesi yerine geçmez.

BİZE ULAŞIN

ADINIZ SOYADINIZ
TELEFON NUMARANIZ
MESAJINIZ

ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Hafta İçi:
  • 10:00-19:00
  • Hafta Sonu(Pazar Hariç):
  • 10:00-15:00